Bếp điện từ hồng ngoài Canzy CZ06h 1 từ 1 hồng ngoại Tích kiệm điện năng – Bảo hành 3 năm – 3.200.000 ₫