Bếp từ đơn cảm ứng Philips Công suất 2200W tặng nồi lẩu – 640.000 ₫