FW690PGV7X GBK TỦ LẠNH HITACHI 540L R-FW690PGV7X GBK 4 CỬA INVERTER – 27.590.000đ