Song Long Nữ Kim (Hỗ trợ bệnh phụ nữ kinh nguyệt không đều, đau bụng, đau lưng, bần thần mệt mỏi, gầy yếu xanh xao..) – 70.000đ

Công dụng:

Hỗ trợ bệnh phụ nữ kinh nguyệt không đều, đau lưng, đau bụng, bần thần mệt mỏi, gầy yếu xanh xao, mất ăn khó ngủ và bạch đới khí hư.

Giá tham khảo: 70.000VNĐ